Tag: zdrowie

Co powinna zawierać polisa ubezpieczeniowa?

Polisa ubezpieczeniowa – Super Polisa, to dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń. Polisa obejmuje m.in. informacje dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, ustalenie przedmiotu, czasu oraz ceny ubezpieczenia i odpowiedniej stawki ubezpieczeniowej. Teraz na rynku odnajdziemy wiele różnego rodzaju ubezpieczeń i dla każdego z nich przygotowywana jest specjalna polisa ubezpieczeniowa. Co więc obowiązkowo powinniśmy wiedzieć na jej temat?

Polisa na życie – główna funkcja ochronna

Jedna spośród najpopularniejszych polis ubezpieczeniowych, to polisa na życie. Posiadanie polisy na życie to metoda ochrony finansowej oraz wsparcia dla Twoich bliskich na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło. Ubezpieczyciel daje kapitały (zgodne z sumą ubezpieczenia) uprawnionym w polisie osobom – to główna właściwość tego artykułu. Także możesz zawrzeć umowę kolejną, dzięki której otrzymasz pomoc finansową po wypadku czy chorobie, jaka sprawi, iż nie będziesz mógł powrócić do pracy oraz będziesz wymagał ciągłej opieki.

Typy ubezpieczeń – ubezpieczenia komunikacyjne

Dosyć dużą kategorią ubezpieczeń są ubezpieczenia komunikacyjne. Identycznie jak w pozostałych wypadkach, dzieli się je na nieobowiązkowe i obowiązkowe. Jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym w Polsce jest ubezpieczenie OC samochodu, więc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (polisa OC). Inne ubezpieczenia komunikacyjne, określane popularnie ubezpieczeniami samochodowymi, posiadacze oraz kierowcy samochodów mogą wykupować wedle uznania.

Typy ubezpieczeń, jakie mogą Ci się przydać

Do tego, iż należałoby się ubezpieczyć, nie będziemy Cię przekonywać, ponieważ z pewnością dobrze o tymże wiesz. Zobacz, jakie masz możliwości oraz jakie oparcie możesz sobie zagwarantować, wykupując dla siebie polisę! Jeżeli jesteś zatrudniony na etacie, zapewne masz szansę wykorzystania z ubezpieczenia grupowego. Wielokrotnie stawki płaci pracodawca, natomiast stawki świadczeń są duże, natomiast tego rodzaju ubezpieczenia zbudowane są w taki sposób, by realizować wymagania jak największej ilości osób.

Czy polisa ubezpieczeniowa jest ubezpieczeniem?

Pojęcie polisy ubezpieczeniowej jest niezwykle wielokrotnie zamiennie wykorzystywane z ubezpieczeniem. Jednak polisa ubezpieczeniowa nie jest z nim zgodna. W ujęciu prawnym samo ubezpieczenie jest umową, w jakiej towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty konkretnego świadczenia w wypadku wystąpienia wydarzenia ubezpieczeniowego, tymczasem polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem, jaki świadczy zawarcie umowy ubezpieczenia.

Copyright © 2021